html5 video by iPixSoft Studio

Czerwiec tego lata (sezonu 2020), był miesiącem "płaczącym", mokrym ale gorącym,
obfitującym w gwałtowne burze i nawałnice, sprzyjał raczej rolnikom niż żeglarzom.

 

Copyright @ Grott 2011